Het bestuurGedeeld voorzitterschap: Ton Lamper en Sjef Bouwmeester
secretaris: Irene Dieleman
penningmeester: Rein Brand
algemeen bestuurslid: Gilly Louisse