Het bestuurvoorzitter: Elly Vermeulen
secretaris: Irene Dieleman
penningmeester: Rein Brand
algemeen bestuurslid: Ton Lamper
algemeen bestuurslid: Gilly Louisse