Het bestuurGedeeld voorzitterschap: Ton Lamper en Sjef Bouwmeester
secretaris: Herman Nauta
penningmeester: Gino Husson
algemeen bestuurslid: Valeriya Morozova